50 cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất (P2)

Cỡ chữ
Mục lục

Ngữ pháp đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt một câu hoàn chỉnh. Việc nắm được các cấu trúc ngữ pháp thông dụng sẽ giúp các bạn giao tiếp lưu loát và tự tin hơn. Trong bài viết hôm nay, trung tâm ngoại ngữ Tomato tiếp tục gửi tới các bạn những mẫu câu tiếng Hàn được sử dụng nhiều nhất.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất trong đời sống

1. 만약/만일… A/V+ㄴ/는다면: Giả sử nếu như / Giả dụ / Cho là… thì…

 • Giải thích ngữ pháp: Biểu hiện ý nghĩa vế đầu trở thành điều kiện cho vế sau. Khả năng xảy ra sự việc ở vế đầu rất thấp (đôi khi là không thể) và vế sau chỉ xuất hiện khi vế đầu xảy ra.
 • Ví dụ:
  • 만약 돈이 많다면 자선단체에 일부 기부해요: Giả sử nếu như có nhiều tiền thì sẽ quyên góp một phần cho tổ chức từ thiện.
  • 만약 하늘에서 음식이 내린다면 얼마나 좋겠어요: Nếu như thức ăn từ trên trời rơi xuống thì tốt biết bao.

2. A/V+았/었더라면: Giả sử nếu… thì…

 • Giải thích ngữ pháp: Giả sử điều ngược lại đã xảy ra trong quá khứ.
 • Ví dụ:
  • 키가 컸더라면 모델이 되었을 거예요: Giả sử nếu như cao hơn thì đã trở thành người mẫu rồi.
  • 일기 예보를 들었더라면 등산하지 않았을 거예요: Nếu như nghe dự báo thời tiết thì đã không leo núi rồi.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất trong đời sống

3. V+다가는: Nếu cứ mãi…

 • Giải thích ngữ pháp: Cảnh báo nếu hành động hoặc trạng thái nào đó cứ tiếp tục thì sẽ có kết quả không tốt xảy ra.
 • Ví dụ:
  • 그렇게 게임을 계속 하다가는 학습 성적이 떨어질 거예요: Nếu cứ mãi chơi game như thế này thì thành tích học tập sẽ đi xuống.
  • 과자를 먹다가는 살이 찔 거예요: Nếu cứ mãi ăn bánh kẹo thì sẽ tăng cân đó.

4. V+다 보면 = V+노라면: Nếu cứ mãi…

 • Giải thích ngữ pháp: Nếu cứ thực hiện liên tục một hành động nào đó thì sẽ dẫn đến một kết quả có thể tốt hoặc không tốt.
 • Ví dụ:
  • 좋은 방향으로 계속 노력하다 보면 성공할 거예요: Nếu tiếp tục cố gắng theo phương hướng tốt thì sẽ sớm thành công thôi.
  • 열심히 사노라면 좋은 날도 있겠어요: Nếu mãi nỗ lực sống thì những ngày tốt đẹp sẽ không còn xa nữa đâu.

5. V+(으)ㄹ 뻔하다: Suýt nữa thì…

 • Giải thích ngữ pháp: “뻔하다” luôn chia ở thì quá khứ.
 • Ví dụ:
  • 아까 집에 가는 길에 교통 사고가 날 뻔했어요: Lúc nãy trên đường về nhà suýt nữa thì gặp tai nạn giao thông rồi.
  • 저는 길이 너무 미끄러워서 학교에 오다가 넘어질 뻔했어요: Vì đường trơn trượt quá nên tôi suýt té khi đi đến trường.

6. N+(이)라면: Nếu… thì…

 • Giải thích ngữ pháp: Biểu hiện ý nghĩa vế đầu trở thành điều kiện cho vế sau. Khả năng xảy ra sự việc ở vế đầu rất thấp (đôi khi là không thể) và vế sau chỉ xuất hiện khi vế đầu xảy ra.
 • Ví dụ:
  • 내가 너라면 그렇게 말을 하지 않았을 거예요: Nếu tôi là bạn thì sẽ không noia ra những lời như vậy đâu.
  • 새라면 어디든지 날 수 있을 거예요: Nếu là chim thì có thể bay đến cùng trời cuối đất.

7. V+도록: Để (cho)… cho đến tận / cho đến khi

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Ý nghĩa “Để cho / để / sao cho” biểu hiện vế trước là mục đích cho việc thực hiện vế sau.
  • Ý nghĩa “Đến tận khi / Cho đến khi” biểu hiện việc thực hiện vế sau đến khi trở thành trạng thái vế trước.
  • Cấu trúc cũng được dùng để mang tính nhấn mạnh.
 • Ví dụ:
  • 건강을 지키도록 꾸준히 운동하고 있어요: Tôi tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe.
  • 유리그릇이 깨지지 않도록 조심하세요: Để chén thuỷ tinh không bị vỡ, xin hãy cẩn thận.
  • 밤새도록 보고서 준비를 했어요: Tôi đã chuẩn bị báo cáo cho đến tận đêm khuya.
  • 야구 경기장에서 목이 쉬도록 응원을 했어요: Tôi đã cổ vũ ở sân bóng chày cho đến khi khàn cả giọng.

8. V + 게: Để/Để cho

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu hiện ý nghĩa hành động ở vế sau là cần thực hiện để đạt được trạng thái hoặc hành động ở mệnh đề trước.
  • Hình thức nhấn mạnh hơn là “게끔”
 • Ví dụ:
  • 약속이 잊어버리지 않게 언니에게 전화를 해야 겠어요: Tôi phải gọi cho chị gái để chị ấy không quên cuộc hẹn.
  • 중요한 내용을 잊어버리지 않게끔 메모를 하세요: Hãy ghi chú để không phải quên nội dung quan trọng nhé.
  • 좀 조용히 해. 다른 사람들이 자게: Trật tự chút đi, để những người khác còn ngủ.

9. V+기를 위하여: Làm gì đó… để

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Thể hiện ý đồ hoặc mục đích. Người nói sẽ thực hiện những hành động ở vế sau với ý định đạt được những gì đã được đề cập trong vế trước.
  • Nếu sau “V+기를 위하여” là một danh từ thì dùng cấu trúc “V+기 위한 + N”
  • Dạng giản lược: “기 위해/기 위하여”
 • Ví dụ:
  • 호텔에 취직하기 위해서는 외국어를 잘해야 할 것 같아요: Để có thể xin việc được ở khách sạn thì chắc là phải giỏi ngoại ngữ.
  • 공부를 잘하기 위한 방법을 좀 알고 싶어요: Tôi muốn biết phương pháp để có thể học tốt.

10. A/V+기 마련이다 = A/V+게 마련이다: Đương nhiên là…

 • Giải thích ngữ pháp: Thể hiện sự việc hoặc trạng thái nào đó xảy ra là đương nhiên.
 • Ví dụ:
  • 태양이 동쪽 띄기 마련이에요: Đương nhiên là mặt trời mọc ở phía đông rồi.
  • 아이들이 시끄럽게 마련이에요: Đương nhiên là con nít phải ồn ào rồi.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất hàng ngày

11. A/V+(으)ㄹ 뿐만 아니라: Không những… mà còn… / Không chỉ…mà còn…

 • Giải thích ngữ pháp: Biểu hiện ý nghĩa nội dung ở vế sau bổ sung thêm cho những gì đã đề cập ở vế trước.
 • Ví dụ:
  • 윤아 씨는 마음이 좋을 뿐만 아니라 얼굴도 예뻐요: Yoon-a không chỉ có tấm lòng đẹp mà còn xinh nữa.
  • 그 남자는 성실하지 않을 뿐만 아니라 실력도 없어요: Anh ấy không những không thành thật mà năng lực cũng không có nữa.

12. A/V+ㄴ/는 데다가: Không những… mà còn… / Thêm vào đó… / Thêm nữa…

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu thị ý nghĩa bổ sung thêm thông tin.
  • Cả hai vế trong câu phải nhất quán, “도” cũng thường được dùng trong vế sau.
  • Có thể giản lược “가”
 • Ví dụ:
  • 비가 오는 데다가 피곤해서 학교에 못 갔어요: Không những vì trời mưa mà cơ thể còn mệt mỏi nên tôi đã không đến trường.
  • 어젯밤에 못 잔 데다가 요즘 일도 많아서 너무 피곤해요: Tối qua không những không ngủ được mà công việc cũng nhiều nên rất mệt mỏi.

13. N+은/는 물론이고 N+도: Không những… mà còn…

 • Giải thích ngữ pháp: Biểu thị ý nghĩa bổ sung thêm thông tin.
 • Ví dụ:
  • 한 사람의 노력은 자기의 성공은 물론이고 크게는 사회에 도움을 줘요: Nỗ lực của một người không những tạo nên thành công của bản thân mà còn mang lại đóng góp rất lớn cho xã hội.
  • 내가 편지를 보낸 지 한 달이나 되었는데 답장은 물론이고 전화도 한 통 없다: Tôi đã gửi thư hơn một tháng rồi nhưng mà không những không trả lời mà cũng không có một cuộc gọi nào hết.

14. N+은/는커녕 | V+기는커녕: Nói gì đến (vế trước)… / Chẳng những không… mà lại còn…

 • Giải thích ngữ pháp: Đừng nói đến sự việc hay hành động đằng trước mà ngay cả sự việc hay hành động đằng sau cũng không có khả năng hoặc khó có khả năng xảy ra hay đạt được.
 • Ví dụ:
  • 목이 아파서 밥은커녕 죽도 못 먹어요: Vì cổ họng đau quá nên nói gì đến ăn cơm, húp cháo còn không được.
  • 그는 돕기는커녕 방해만 했어요: Anh ta thì nói gì đến việc giúp đỡ chỉ gây thêm cản trở mà thôi.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất hàng ngày

15. N+은/는 고사하고: Nói gì đến…

 • Giải thích ngữ pháp: Sử dụng với ý nghĩa tương tự như ngữ pháp 39.
 • Ví dụ:
  • 결혼은 고사하고 애인도 없어요: Nói gì đến chuyện kết hôn, người yêu còn chưa có đây này.
  • 이번 주 숙제는 고사하고 전주 것까지 밀려 있어요: Nói gì đến bài tập tuần này, thậm chí bài tập đến tuần trước còn đang chất đống.

16. A/V+ㄴ/는 법이다: Đương nhiên…, Dĩ nhiên…

 • Giải thích ngữ pháp: Ý nghĩa thể hiện tương tự ngữ pháp 41.
 • Ví dụ:
  • 시작이 있으면 끝도 있는 법이에요: Nếu có bắt đầu thì đương nhiên cũng sẽ có kết thúc.
  • 기대가 클수록 실망도 큰 법이에요: Sự mong chờ càng lớn thì dĩ nhiên sự thất vọng cũng lớn theo.

17. A/V+(으)ㄴ/는 셈이다: Coi như (là)…, Gần như (là)…, Xem như (là)…

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu hiện ý nghĩa thực tế vốn không phải là như vậy nhưng có thể nhìn nhận, đánh giá như ý muốn (của người nói). Nếu xem xét kỹ lưỡng các tình huống thì kết quả được đề cập sẽ gần giống như là một sự thật.
  • Thời thể quá khứ: “V+(으)ㄴ셈이다”
  • Thời thể hiện tại: “V+는 셈이다”
 • Ví dụ:
  • 20년 이상 살았으니까 서울이 고향인 셈이에요: Vì đã sống hơn 20 năm nên Seoul như là quê hương vậy.
  • 일주일 다섯 번에 요리를 하니까 거의 매일 하는 셈이에요: Vì một tuần nấu ăn năm lần nên coi như là nấu ăn mỗi ngày.

18. A/V+(으)ㄴ/는 것은 당연하다: Việc… là đương nhiên

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu thị ý nghĩa tất nhiên, hiển nhiên.
  • Có thể dùng để kết thúc câu khi nhắc đến một sự việc nào đó có thật, đúng đắn, chân lý.
 • Ví dụ:
  • 월급을 받을 때마다 가족에게 보내 주는 것은 당연해요: Mỗi khi nhận lương thì việc gửi tiền về cho gia đình là điều đương nhiên rồi.
  • 둘이 오랫동안 사귀니까 곧 결혼할 것은 당연해요: Vì cả hai đã hẹn hò nhau rất lâu rồi nên dĩ nhiên sẽ kết hôn chứ.

19. A/V+(으)ㄴ/는/ㄹ 듯하다 = 것 같다: Có vẻ như…

 • Giải thích ngữ pháp: Người nói dự đoán nội dung phía trước – nói về suy nghĩ của bản thân một cách nhẹ nhàng.
 • Ví dụ:
  • 날씨가 추울 듯해서 옷을 많이 입고 나왔어요: Thời tiết có vẻ lạnh nên ra ngoài mặc nhiều quần áo vào.
  • 하늘을 보니 비가 올 듯해요: Nhìn bầu trời thì thấy có vẻ sắp mưa rồi.

20. A/V+(으)ㄴ/는 모양이다: Dự đoán, chắc là

 • Giải thích ngữ pháp: Người nói suy đoán về một tình huống cụ thể sau khi trực tiếp chứng kiến hay nghe về tình huống đó.
 • Ví dụ:
  • 김밥을 자주 먹는 걸 보니 김밥을 좋아하는 모양이에요: Nhìn cậu thường xuyên ăn kimbap nên chắc là cậu thích kimbap lắm.
  • 열심히 하는 모습을 보니 이번 시험이 정말로 중요한 모양이에요: Nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của cậu nên mình đoán rằng kỳ thi lần này thật sự rất quan trọng.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng sơ cấp

21. V+(으)ㄴ 채(로): Để nguyên, giữ nguyên trạng thái, trong khi (vẫn)

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu thị ý nghĩa khi một hành động xác định được xảy ra trong quá trình diễn ra một hành động khác. Trạng thái ở vế đầu vẫn đang được giữ nguyên trạng thái và được tiếp nối ở hành động ở vế sau.
  • Tập trung vào trạng thái/kết quả đang tiếp diễn.
  • Không sử dụng “가다” / “오다” trước “(으)ㄴ 채(로)”.
  • Không sử dụng cấu trúc này để thể hiện hành động ở vế sau đương nhiên sẽ xảy ra khi thực hiện hành động ở vế trước.
 • Ví dụ:
  • 너무 피곤해서 씻지도 못한 채 잠이 들었어요: Vì quá mệt mỏi nên đã đi ngủ trong khi vẫn chưa tắm rửa.
  • 아이들이 딸기를 씻지 않은 채로 그냥 먹었어요: Mấy đứa nhỏ ăn luôn mấy trái dâu chưa rửa.

22. V+아/어 오다 (가다)

 • Giải thích ngữ pháp:
  • “V+아/어 오다”: Đã và đang (sự tiếp diễn từ quá khứ đến hiện tại).
  • “V+아/어 가다”: Đang và sẽ (sự tiếp đến tương lai).
  • Dùng để diễn tả hành động được tiếp diễn liên tục.
 • Ví dụ:
  • 여기에 5년 동안 살아오고 앞으로 계속 살아갈 거예요: Tôi đã sống ở đây trong suốt 5 năm và sẽ tiếp tục ở đây nữa.
  • 10년전부터 일기를 써 왔어요: Tôi đã viết nhật ký từ 10 năm trước rồi.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng sơ cấp

23. V+았/었다가: Làm xong hành động 1 đến hành động 2

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Người nói thể hiện việc sau khi thực hiện xong hành động 1 thì chuyển sang hành động 2.
  • Hành động 1 và 2 thường là những cặp động từ đối nghĩa ví dụ “가다” – “오다”, “열다 “- 닫다”…
 • Ví dụ:
  • 나갔다가 비가 와서 다시 들어왔어요: Vừa mới ra ngoài xong thì trời mưa nên tôi quay vào lại.
  • 불을 껐다가 방이 어두워서 다시 켰어요: Vừa mới tắt đèn xong nhưng căn phòng tối quá nên tôi bật lên lại.

24. V+(으)ㄴ/는 대로 / N+대로: Theo như V/N

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Biểu thị ý nghĩa thực hiện hành động ở vế sau như hành động đang diễn ra ở vế trước.
  • Trường hợp tính từ thì thể hiện trạng thái ở vế sau trở nên giống với vế trước và sẽ được dùng nhiều dưới dạng cấu trúc: “A+(으)면 (으)ㄴ 대로”
  • Khi kết hợp với cấu trúc gián tiếp “자고 하다”, “(으)라고 하다” thì có cấu trúc: “V+자는 대로 / (으)라는 대로”
 • Ví dụ:
  • 둘이 약속한 대로 다음 날에 만났어요: Cả hai theo như lời đã hứa đã gặp nhau vào ngày kế tiếp.
  • 내가 하는 대로 따라 하면 쉬울 것이에요: Sẽ dễ thôi nếu bạn làm theo những gì tôi làm.

25. V+고 말다

 • Giải thích ngữ pháp:
  • Kết thúc ở dạng “고 말았다”: Cuối cùng thì…, Kết cuộc thì… – Diễn tả cảm giác tiếc nuối khi một việc nào đó không theo ý mình.
  • Kết thúc ở dạng “고 말겠다” / “고 말 것이다”: Nhất định sẽ…
 • Ví dụ:
  • 그 사람은 나의 말을 아직 듣지 않고 울고 말았어요: Cuối cùng thì người ấy cũng khóc mà chưa nghe hết lời tôi nói.
  • 무슨 일이 있어도 오늘까지 이 일을 끝내고 말겠어요: Dù có chuyện gì đi chăng nữa nhất định sẽ kết thúc việc này trong hôm nay.

Học tiếng Hàn tại Hải Phòng

Học tiếng Hàn luôn là nhu cầu cần thiết đối với học viên từ mọi lứa tuổi, bởi sự hữu ích và tầm quan trọng của tiếng Hàn trong đời sống hiện đại. Nếu bạn đang quan tâm các khóa học tiếng Hàn tại Hải Phòng hay tìm kiếm một trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng uy tín và chất lượng, liên hệ ngay với Tomato để được tư vấn chi tiết. Tại Tomato, chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Hàn từ sơ cấp đến cao cấp, đào tạo các lớp luyện thi và hỗ trợ đăng ký thi lấy chứng chỉ.

Tham khảo các khóa học tiếng tại Hải Phòng của Tomato tại đây.

Trung tâm tiếng Hàn tại Hải Phòng

Mọi chi tiết xin liên hệ: ngoaingutomato.edu.vn

Tel: 0225.628.0123 | 0225.657.2222

Hotline: 0964 299 222

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học