Luyện đọc tiếng Trung (P37)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện tập đọc hiểu tiếng Trung (P37)

Thanh Hoa là tên gọi của ước mơ của biết bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc nói riêng và những người học tiếng Trung nói chung. Lần đầu tới thăm ngôi trường đại học danh giá này sẽ là một trải nghiệm thế nào? Cùng tới với seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

初到清华

一九二五年夏天,我从南方来到北平,住在一个朋友家。第一次到清华大学是坐三轮车去的。我九点多离开住的地方,到清华大学时差不多十二点了。过了一两天,我就把行李搬到清华大学学生宿舍去了。这次是坐火车去的,在朝阳门站上的车。

那时候也可以坐汽车,不过汽车是从北平到海淀,下了车还要走路或坐三轮车。

那时海淀到清华,一路常有穷女人或孩子跟着车要钱。他们除“您行行好”等常用语句外,有时会说“您将来做校长”,这是别处听不见的。

生词

1 chū đầu

2三轮车 sānlúnchē xe ba bánh(xe xích lô)

3行李 xíngli hành lí

4 bān chuyển

5 qióng  nghèo

6您行行好 nín xíngxing hǎo  xin ông/bà làm phước

7将来 jiānglái tương lai

8 zuò làm

9校长 xiàozhǎng hiệu trưởng

专名

1北平 Běipíng  Bắc Bình

2朝阳门 Cháoyángmén  Cửa Triều Dương

3海淀 Hǎidiàn  Hải Điện

练习

  • 根据课文内容选择正确答案

1“我”为什么到清华大学?

A上学                   B教书                 C看朋友             D没有说

2“我”第一次到清华大学是:

A一个人去的                                   B两个人取得

C三个人去的                                   D没有说

3坐汽车从北平到清华大学:

A要在朝阳门换火车                      B要在海淀换三轮车或走路

C要在海淀换火车                                    D没有说

4穷女人或孩子跟着车要钱是说“您将来做校长”,可能是因为:

A穷女人或孩子觉得校长的钱多

B穷女人或孩子想做校长

C知道他们是清华大学的学生

D校长喜欢给穷女人或孩子钱

  • 复述

答案

1D                          2A                         3B                        4C

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học