Luyện đọc tiếng Trung (P6)

Cỡ chữ
Mục lục

Những câu chuyện cười  với ý nghĩa thâm thúy, sâu sắc sẽ giúp việc đọc hiểu tiếng Trung trở nên thú vị hơn mà vẫn tiếp thu được một lượng kha khá từ vựng và một số cấu trúc câu mới. Tiếp tục seri luyện đọc hiểu của trung tâm ngoại ngữ Tomato với một câu chuyện mới nhé.

没有儿子了

两位老人在老人院的办公室吵架。一位老人指着另一位老人问院长:“为什么他可以进老人院,我不能进?”院长说:“我很想让你进,但是政府规定只有那些没有孩子的老人可以进。他没有孩子,当然可以进。你有儿子,当然不能进。”这个老人生气了,他指着旁边的老人生气地说:“是啊,我有儿子!可是他现在进了老人院,我就没有儿子了!”

生词(từ mới)

老人院 lǎorényuàn  viện dưỡng lão

吵架 chǎojià cãi nhau

zhǐ chỉ

院长 yuàn viện trưởng

ràng để

规定 guīdìng  quy định

只有 zhǐyǒu chỉ có

生气 shēngqì tức giận

练习(luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案

(căn cứ nội dung bài khóa chọn đáp án đúng)

1想进老人院的是谁?

A两位老人                                                          B老人的儿子   

C院长                                                                   D院长和老人

2两位老人都有儿子吗?

A都没有儿子                                                      B都有儿子

C一个有一个没有                                              D没有说

3两位老人是什么关系?

A 爷爷和孙子                                                      B爸爸和儿子

C哥哥和弟弟                                                      D没有说

  • 复述文章(tóm tắt bài khóa)

Đáp án

1 A               2 C             3 B

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học