Luyện đọc tiếng Trung (P5)

Cỡ chữ
Mục lục

Mặc dù báo giấy không còn thịnh hành nhưng vẫn giữ một vai trò nhất định trong đời sống xã hội. Vậy tờ báo sớm nhất ở Hàn Quốc ra đời khi nào, trong bối cảnh gì, cùng tìm hiểu trong bài đọc thuộc seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato nhé.

韩国最早的报纸

韩国最早的有现代意义的民间报纸是189647日创刊的《独立新闻》,有韩文和英文两种文字,1899年底停刊。《独立新闻》的影响很大,因此,它的创刊日被定位韩国的“新闻日”。

《独立新闻》创刊以后,韩国出现了不少民间报纸,如《每日新闻》《帝国新闻》《皇城新闻》等。韩国最早的日报是《每日新闻》。

生词(từ mới)

1现代          xiàndài                         hiện đại

2意义          yìyì                              ý nghĩa

3民间          mínjiān                          dân gian

4创刊          chuàngkān                    ra mắt(báo chí)

5停刊          tíngkān                        đình bản, ngừng xuất bản(báo chí)

6影响          yǐngxiǎng                      ảnh hưởng, tác động

练习 (luyện tập)

  • 根据课文内容填空

(điền từ vào chỗ trống dựa trên nội dung đoạn văn)

1 189647日创刊的报纸是.......,.............两种文字。

2 韩国最早的日报是..........

  • 复述文章 (tóm tắt đoạn văn)

答案 (đáp án)

1 韩国最早的有现代意义的民间报纸

2 《每日新闻》

Tin tức mới nhất
Liên kết
0772334886
zalo icon
Đăng ký học