Luyện đọc tiếng Trung (P38)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P38)

Đàn ông Thượng Hải nổi tiếng chiều vợ, nhưng mức độ cưng chiều “nóc nhà của gia đình” của đàn ông Thượng Hải như thế nào, cùng tìm hiểu trong phần mới nhất seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato nhé.

疼女人的上海男人

我来自台北,来上海以前听人说“在上海生儿子不值钱,生女儿才值钱”,到了上海才慢慢体会到了这句话。

我们公司好多男同事每天快下班时总是坐立不安,不停地看手表        ,后来才知道他们得     回家买菜、带小孩儿。我问:“那你太太做什么呢?”这些上海男人会说:“太太也很辛苦,她也要上班啊!”上海男人小时候就学习打扫房间、买菜做饭,都知道疼老婆,他们觉得       做家务是应该的。

很多男同事家的钱       都是老婆管着,每天要靠老婆给他零用钱。

我挺羡慕上海女人。

生词

 téng thương

值钱 zhíqián đáng tiền

体会 tǐhuì trải nghiệm

坐立不安 zuò lì bù ān đứng ngồi không yên

辛苦 xīnkǔ vất vả, cực khổ

家务 jiāwù việc nhà

零用钱 língyòngqián tiền tiêu vặt

羡慕 xiànmù ngưỡng mộ

练习

  • 填空 (Điền từ chỗ trống)

1在上海…….儿子不值钱,生…….才值钱。

2我们公司好多男……..每天快下班时总是坐立不安 ,不停地看………

3上海男人小时候就学习……房间、买菜……..

4……..羡慕上海女人的。

  • 判断正误 (Phán đoán đúng sai)

1在上海,生女儿的人很高兴。                     ()

2上海男人不愿意做家务事。                         ()

3上海女人大部分都不在外面工作。             ()

4上海女人的零用钱是男人给的。                 ()

5有些上海男人的零用钱是太太给的。         ()

(三)复述文章

答案  

Bài 1:           1/女儿                               2同时/手表

                      3打扫/做饭                            4           

Bài 2:           1v               2x               3x               4x               5x

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học