Luyện đọc tiếng Trung (P34)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P34)

Một ngôi nhà mơ ước đối với bạn sẽ như thế nào? Đến với seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato xem ngôi nhà trong bài đọc với ngôi nhà lý tưởng của bạn có giống nhau không nhé.

回娘家

我在西班牙常常告诉我的那些已经结婚的朋友:“我娘家在海边,那里到处都是农田,我娘家的房子是中国式的老房子,在农田和竹子中间,院子里有一口井,门前有一条小河。每次我回娘家,都要先坐公共汽车,再坐出租车,下了车以后还要走一段       长长的土路才能到家。”

看到我的朋友很认真地听,我会笑起来说:“这不是真的。我希望我的娘家是这样的。其实,我的娘家在台北,在一幢灰色的公寓里,当然没有小河,没有农田,也没有竹子。”

生词 (từ mới)

1 娘家 niángjiā  nhà mẹ đẻ

2农田 nóngtián  đồng ruộng

3  shì kiểu

4竹子  zhúzi trúc

5院子 yuànzi  sân

6 jǐng giếng

7 tǔ đất

8其实 qíshí kỳ thực

9 zhuàng  (lượng từ của nhà)

10灰色 huīsè màu xám

11公寓 gōngyù  chung cư

专名

西班牙 Xībānyá Tây Ban Nha

台北 Táiběi Đài Bắc

练习 (luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案 (Chọn đáp án đúng)

1“我”可能是哪里人?

A乡下人            B台北人             C西班牙人        D没有说

2“我”结婚了没有?

A结婚了            B没有结婚        C准备结婚        D没有说

3“我”可能:

A喜欢城市        B喜欢乡下        C喜欢公寓        D喜欢回娘家

4“我”的娘家在哪里?

A西班牙            B乡下                 C城市                 D院子里

5“我”娘家:

A有效和            B要坐出租车    C有院子             D在公寓里

6“我”现在住的房子在哪里?

A在台北            B在乡下             C在公寓里                  D没有说

  • 复述课文 (Tóm tắt bài khóa)

Đáp án

1B                 2A              3B               4C               5D              6D

 

Xem thêm>> Lớp học tiếng Trung tại Hải Phòng

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học