Luyện đọc tiếng Trung (P33)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P33)

Xã hội hiện đại, thanh niên bận rộn với công việc, tình yêu và nhiều thứ khác trong cuộc sống, họ còn thời gian cho những giá trị truyền thống hay không. Cùng tìm hiểu trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung dài kỳ của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

中国年轻人和传统节日

春节是中国最重要的节日,特别是大年三十吃年夜饭,那是中国家庭一年里最重要的活动,很多人千辛万苦回家,就是为了和家人一起吃年夜饭。

也有一些年轻人不太了解    中国传统节日,觉得过春节没有意思。他们喜欢过外国的情人节、圣诞节、万圣节。

现在中国政府非常重视传统文化,相信今后的年轻人会越来越重视传统节日。

生词 (Từ mới)

1传统 chuántǒng truyền thống

2节日 jiérì ngày lễ

3千辛万苦 qiān xīn wàn kǔ vô vàn cực khổ

4年夜饭 niányèfàn bữa cơm tất niên

5重视 zhòngshì coi trọng

6相信 xiāngxìn tin tưởng, tin rằng

专名

1情人节 qíngrénjié Lễ tình nhân

2圣诞节 Shèngdànjié Giáng sinh

3万圣节 Wànshèngjié Haloween

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容判断正误 (Phán đoán đúng sai)

1现在春节不是中国最重要的节日了。                  ()

2吃年夜饭是中国人家庭最重要的活动。              ()

3中国年轻人都觉得传统节日很有意思。              ()

4中国年轻人都不喜欢过外国节。                           ()

5中国政府很重视传统节日。                                   ()

  • 复述文章 (Tóm tắt bài khóa)

Đáp án

1x                 2v               3x               4x               5v

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học