Luyện đọc tiếng Trung (P30)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P30)

Cửa hàng tiện lợi đã không còn xa lạ với chúng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Vậy cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc sẽ có gì đặc biệt. Cùng tìm hiểu trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato nhé.

韩国的便利店

韩国的便利店非常发达,到20177月,韩国便利店达到3.7万家。韩国总人口为5125万,平均每1365人就有一家便利店,超过以前的“便利店王国”日本(日本美2226人有一家便利店)。在外国人眼中,24小时营业的便利店也成为了韩国文化的象征。

韩国的便利店除了销售食品、生活用品外,还提供换钱、为手机充电等多种服务。

生词 (Từ mới)

1发达fādá phát triển

2营业yíngyè kinh doanh

3象征xiàngzhèng  biểu tượng

4除了……,………chúle …….wài, hái : ngoài....ra, thì.....

5食品shípǐn thực phẩm

6生活用品shēnghuó yòngpǐn đồ dùng sinh hoạt

7提供 tígòng cung cấp

8充电chōng diàn  sạc pin

练习 (luyện tập)

  • 根据课文的内容判断正误)(Căn cứ nội dung bài khóa phán đoán đúng sai)

1韩国的便利店很发达。                                  ()

2韩国现有1365家便利店。                           ()

3韩国的总人口是5125万。                           ()

4韩国的便利店很晚才关门。                         ()

5韩国的便利店只卖吃的东西。                     ()

6韩国的便利店提供很多服务。                     ()

  • 复述课文 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1v                 2x               3v               4x               5x               6v

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học