Luyện đọc tiếng Trung (P29)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P29)

Nhân dịp ngày thày thuốc Việt Nam 27/2, chúng ta cùng đến với một câu chuyện vui liên quan tới bác sỹ trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung dài kỳ vào mỗi đầu tuần nhé.

我错了

病人不挂号就进到诊室。说“医生,我不看病,就咨询一下”,医生说“你还是去挂个号吧,去动物园看猴你还得买票呢”,病人不干了,投诉到医患办。

医院开会批评该医生,并让他道歉,医生说“我错了”,院长说“你错在哪了?”

医生想了半天说“我,我,我不该说我是猴”。

生词 (Từ mới)

挂号 guà hào lấy số

咨询 zīxún tư vấn

动物园 dòngwùyuán vườn thú

hóu khỉ

医患办 yīhuànbàn văn phòng các vấn đề quan hệ bác sỹ- bệnh nhân

批评 pīpíng phê bình

练习 (Luyện tập)

  • 回答问题 (Trả lời câu hỏi)

1这个病人为什么没有挂号?

2这个病人为什么投诉到医院的医患办?

3那位医生认为自己错在哪儿?

  • 复述 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1因为他认为他没有看病,不需要挂号。

2因为医生要求他挂号。

3他认为自己的错是说自己是猴。

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học