Luyện đọc tiếng Trung (P28)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (P28)

Khi đi du lịch, có bao giờ bạn phải trả thêm phụ phí tiền điện không? Cùng tìm hiểu tình huống này trong bài đọc thuộc seri đọc hiểu tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato được đăng vào thứ 2 hàng tuần nhé.

付电费

一个顾客早上对旅馆的老板说:“老板,房间没有空调,太热了!昨天我一夜都睡不着觉,只好起来看书。这样的房间还要二百块钱一天,真是太贵了!”

旅馆老板问:”你昨天真的看了一夜的书吗?”

“是啊。” 顾客回答。

老板说:“对不起,那你必须多付二十块钱的电费,请给我二百二十块钱”

生词 (Từ mới)

1旅馆 lǚguǎn nhà nghỉ, khách sạn

2老板 lǎobǎn  ông chủ

3空调 kōngtiáo  điều hòa

4必须 bìxū  phải

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案 (Chọn đáp án đúng)

1旅馆的房间一天多少钱?

A二百块                                           B二百二十块

C二十块                                           D不知道

2顾客不能睡觉是因为房间:

A很大                   B很热                 C       很黑                    D很贵

3老板说要顾客多付二十块钱是因为:

A顾客没有睡觉                               B       顾客住的时间长

C顾客用空调                                   D顾客夜里看书用了电

  • 复述 (Tóm tắt bài khóa)

Đáp án:

1A                          2B                        3D

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học