Luyện đọc tiếng Trung (P17)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc hiểu tiếng Trung (Phần 17)

Trong seri luyện đọc tiếng Trung hàng tuần hôm nay sẽ là câu chuyện về một vụ tai nạn giao thông tại Pháp xảy ra cách đây 10 năm. Cùng luyện tập nhé.

法国交通事故

2013712日下午,法国首都巴黎附近一个火车站发生交通事故,一列从巴黎开出的火车脱轨。事故造成4名男子和2名女子死亡,多人受伤。这是 1988年以来法国发生的最严重的一起火车事故。

1988627日,在法国里昂火车站也发生一起事故。一列火车撞上另一列停在那里的火车,事故造成56        死亡,57人受伤。那次事故是1938年以来最严重的铁路事故。

生词 (Từ mới)

1交通事故 jiāotōng shìgù  tai nạn giao thông

2发生 fāshēng  xảy ra

3 脱轨 tuī guǐ trật đường ray

4造成 zàochéng  gây ra

5死亡 sǐwáng  tử vong

6严重 yánzhòng nghiêm trọng

7 zhuāng đâm

专名

里昂 Lǐ ‘ Áng  Lyon

练习(Luyện tập)

  • 选择词语填空 (Chọn từ điền vào chỗ trống)

1一列..................。(轮船               火车           公共汽车)

2一起..................。(本子               咖啡           事故)

3三名..................。(人                   老师           卡车)

4发生..................。(火车站           事故           严重)

5造成..................。(死亡                              火车)

  • 根据课文内容判断正误

 (Dựa vào nội dung bài khóa phán đoán đúng sai)

1 712日的火车事故没有人死亡。                     ()

2 712日的事故有六个人受伤。                          ()

3 712日的事故发生在下午。                              ()

4 1988年的事故跟天气不好有关系。                     ()

51988年的事故死亡和受伤的人超过100个。     ()

6 1988年的事故是两列火车撞在一起了。             ()

  • 你觉得发生事故的原因是什么

 (Bạn nghĩ nguyên nhân vụ tai nạn là gì)

Đáp án:

Bài 1:

1 火车          2事故        3            4事故                 5死亡

Bài 2:

1              2            3            4            5            6

Tin tức mới nhất
Liên kết
0934222620
zalo icon
Đăng ký học