Luyện đọc tiếng Trung (P12)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (Phần 12)

Hói đầu là nỗi khổ của không ít người và cũng gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Cùng đọc bài đọc về chủ đề này trong seru luyện đọc tiếng Trung của trung tâm ngoại ngữ Tomato.

母亲秃头儿子一定秃头

很多男人秃头,为什么会这样呢?在法国巴黎的一个皮肤会议上,德国玛堡-菲利普大学的霍夫曼医生说:“秃头跟遗传有关系,男人秃头跟父亲有关系,但跟母亲的关系更大。”

他还说:“如果母亲是秃头或者掉了很多头发,那么儿子一定是秃头。”

生词 (từ mới)

1秃头 tūtóu  hói đầu

2皮肤 pífu da

3遗传 yíchuán di truyền

4 diào rớt, rụng

5头发 tóufa  tóc

专名

1法国 Fǎguó Pháp

2巴黎 Bālí Pari

3菲利普大学 Fēilìpǔ dàxué  Đại học Philip

4霍夫曼 Huòfūmàn Hoffman

练习

  • 根据课文内容判断正误

(Căn cứ nội dung bài khóa phán đoán đúng sai)

1()母亲如果秃头,儿子一定秃头。

2()说母亲秃头儿子一定秃头的是法国医生。

3()母亲如果不秃头,儿子也一定不是秃头。

4()男人秃头跟父亲也有关系。

  • 你知道什么东西遗传吗?

(Bạn biết cái gì di truyền không?)

  • 复述文章 (Tóm tắt bài khóa)

答案 (Đáp án)

1

2

3

4

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học