Luyện đọc tiếng Trung (P10)

Cỡ chữ
Mục lục

Luyện đọc tiếng Trung (Phần 10)

Không biết sinh hoạt phí tại Nhật Bản có đắt hơn tại Việt Nam không nhỉ, đây có thể là điều nhiều người thắc mắc đặc biệt những người có ý định sang Nhật làm việc hoặc du học. Cùng tìm hiểu trong seri luyện đọc tiếng Trung nhé.

日本生活费不贵

如果要去日本东京留学,一个月的生活费是多少呢?

宽松型:10万日元

住房费5万日元(包括水电费),手机费5千日元,交通费5千日元,伙食费3万日元,交际费5千日元。

节省型:7万日元

住房费4万日元(包括水电费),手机费4千日元,交通费3千日元,伙食费18千日元,交际费4千日元。

最低标准型:5万日元

住房费3万日元(包括水电费),手机费2万日元,交通费2千日元,伙食费15千日元。

生词 (Từ mới)

1生活费 shēnghuófèi sinh hoạt phí

2宽松型 kuānsōngxíng kiểu dư giả

3日元 rìyuán yên Nhật

4住房费 zhùfángfèi chi phí nhà ở

5包括 bāokuò bao gồm

6水电费 shuǐdiànfèi chi phí điện nước

7交通费 jiāotōngfèi chi phí giao thông

8伙食费 huǒshífèi tiền ăn

9交际费 jiāojìfèi  chi phí giao tiếp

10节省型 jiéshěngxíng kiểu tiết kiệm

11最低标准型 zuì dī biāozhǔnxíng kiểu tiêu chuẩn tối thiểu

练习 (Luyện tập)

  • 根据课文内容选择正确答案

(Căn cứ nội dung bài khóa để chọn đáp án chính xác)

1在东京,一个月伙食费最少需要多少?

A3万日元                                                   B19千日元

C15千日元                                           D1万日元

2在东京,如果一个月住房费用4万,住的是什么房子?

A宽松型的                                                 B节省型的

C最低标准型的                                        D没有说

3在东京,水和电哪个贵?

A水费贵                                                     B电费贵

C水电一样贵                                             D没有说

4在东京,用钱最多的是什么?

A                                                             B

C打电话                                                     D坐车

5在东京,5千日元可以坐多少次车?

A30                                                         B40

C50                                                         D没有说

  • 说一说你一个月的生活费用

(Nói một chút về sinh hoạt phí 1 tháng của bạn)

答案(Đáp án

1A                2B              3D              4A              5D

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học