Dạy gia sư tiếng Nhật Hải Phòng

Cỡ chữ
Mục lục

Gia sư tiếng Nhật tại Hải Phòng


Trung tâm ngoại ngữ Tomato mở chuyên mục gia sư tiếng Nhật tại nhà ở Hải Phòng, với mục đích học tiếng Nhật thân thiện hơn nhanh hơn thuận tiện hơn với thời gian học tập của học viên.
Hình thức học gia sư truyền đạt trực tiếp, học tiếng nhật với phương pháp mới phù hợp với năng lực tiếng nhật của học viên học gia sư tiếng nhật tại nhà hoặc học gia sư tại trung tâm gia sư tiếng Nhật ở Hải Phòng.
Liên hệ hotline: 0772 334 886

Dạy tiếng Nhật gia sư tại nhà ở Hải Phòng

Lịch trình gia sư tiếng nhật tại nhà ở Hải Phòng
Chương trình học gia sư Hải Phòng
1. Kiểm tra năng lực tiếng Nhật
Khi bắt đầu vào học gia sư tiếng nhật ở Hải Phòng, các bạn được kiểm tra năng lực tiếng nhật ở thời điểm hiện tại thuộc trình độ, cấp độ nào trong tiếng Nhật.
Cụ thể tiếng nhật phân cấp độ: tiếng Nhật N5, tiếng Nhật N4, tiếng Nhật N3, tiếng Nhật N2, tiếng Nhật N1.
2. Phương pháp đào tạo tiếng Nhật phù hợp
Sau khi có kết quả đánh giá năng lực tiếng nhật của người học gia sư, giảng viên sẽ dựa trên kết quả đánh giá và cảm quan về mặc tiếp thu tiếng Nhật của học viên muốn học gia sư tiếng Nhật và dưa ra phương pháp truyền đạt tiếng nhật hiểu quả chọ học viên học tiếng Nhật theo hình thức gia sư theo yêu cầu và thời gian học. Trong quá trình sẽ có điều trình cụ thể theo từng giai đoạn học gia sư tiếng Nhật ở Hải Phòng.
3. Đánh giá năng lực tiếng nhật cuối khóa
Kết thúc khóa học tiếng nhật gia sư ở Hải Phòng, các bạn được làm bài test kiểm tra năng lực một lần nữa đánh giá mức độ hiệu quả chương trình học tiếng nhật gia sư. Các bạn sẽ thấy trình độ tiếng nhật mình được cải thiện và
Chi phí buổi học gia sư Tomato Hải Phòng
1. Sinh viên giỏi
Mức phí 120 nghìn/buổi/1,5 tiếng
2. Giáo viên Giỏi
Mức phí 250 nghìn/buổi/1,5 tiếng

Ngoài ra trung tâm gia sư chuyên mục gia sư tiếng anh tại Hải Phòng, gia sư tiếng trung ở Hải Phòng

Trung tâm gia sư tiếng Nhật Hải Phòng

Địa chỉ Số 94 Quán Nam, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel 0225 657 2222 or 0772 334 886

Email: ngoaingutomatohp@gmail.com

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học