Chính sách hoàn tiền

Cỡ chữ

Nếu có bất cứ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học, học viên đều có thể được hoàn học phí. Điều kiện để hoàn học phí như sau:

Hoàn học phí khi học viên thấy không hài lòng về khóa học. Tùy vào số buổi học hoặc sự cam kết của 2 bên mà mức tiền hoàn trả lại có thể là 100% hoặc theo lộ trình học tập.
Thời hạn cho việc hoàn học phí là 30 ngày kể từ ngày thanh toán khóa học.
Chỉ áp dụng với học viên học theo phương pháp chuẩn (tiến độ mặc định mỗi ngày một vài bài học như hệ thống học đưa ra).
Lý do môi trường học tập: Nguyên nhân môi trường học tập không thuận lợi hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của học viên.

Lý do sức khẻo: Do sức khỏe không đáp ứng được việc học hành.

Lưu ý:

Số tiền quý khách nhận được sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).
Qúy khách sẽ nhận lại học phí trong vòng 7 ngày kể từ lúc gửi yêu cầu hoàn học phí.
Không áp dụng hoàn học phí đối với sách, học cụ đi kèm

9/10 447 bài đánh giá
0934 222 620
Đăng ký học