Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

Cỡ chữ
Mục lục

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

Nhiều bạn hỏi cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung như thế nào. Các bạn gặp khó khăn khi viết đơn xin việc bằng tiếng Trung. Hôm nay trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng sẽ hướng dẫn các bạn các viết đơn bằng tiếng Trung giúp các bạn tự tin khi đi phỏng vấn xin việc với đơn xin việc viết tiếng Trung của các bạn.

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đơn bằng tiếng trung,mình sẽ trình bày 2 bản, 1 bản bằng tiếng trung và 1 bảng tiếng việt để cho các bạn mới học chưa thành thạo tiếng Trung có thể hiểu.

1. Đơn xin việc bằng tiếng Trung

越南社会主义共和国

独立- 自由- 幸福

职业申请书

本人为: ....................................................................................................................................................................

省/ 市县/ 郡人: .........................................................................................................................................................

生于: ........................................................................................................................................................................

身份证号码:....................................................... 于由省/ 市公安厅发给: ..................................................................

现住地址: .................................................................................................................................................................

文化程度: .................................................................................................................................................................

外文程度: .................................................................................................................................................................

专门技术( 或特长): ....................................................................................................................................................

体康: ..........................................................................................................................................................................

现在, 失业蒙贵公司/ 企业取录与安置工作, 尚能接纳本人保证实现贵公司/ 企业所交予之任务, 并在期限内完成其工作, 且严正执行政府现行之主张政策和公司/ 企业内的规则与纪律.

乞予取录谨呈:…………………....................................................................................................................................

贵公司/ 企业经理:……………………...........................................................................................................................

申请人:……………......................................................................................................................................................

年月日:………………...................................................................................................................................................

履历表:…………..........................................................................................................................................................

越文姓名:……………….................................................................................................................................................

中文姓名:…………….....................................................................................................................................................

出生日期 :……………….................................................................................................................................................

出生地点:………………...................................................................................................................................................

婚姻情况 :…………….....................................................................................................................................................

联络号码 :………………………........................................................................................................................................

身份证号码:………………….............................................................................................................................................

所申请的职位:……………….............................................................................................................................................

希望待遇 :………………...................................................................................................................................................

现实地址 :.................................................... 号: …………………………………….............................................................

学力:………………............................................................................................................................................................

学校名称 : ……………......................................................................................................................................................

就读时间 :…………………………………………..............................................................................................................

自...............年至.......... 年

程度及文凭名称 : .........................................大学毕业证…………….........................................................

语言或方言 :.................................................. 英文及中文…………….......................................................

能讲的语言或方言 :.....................................................................................................................…………

能写的文字 :…………................................................................................................................................

以往就业详情............................................................................................................................…………..

商号名称:.................................................................................................................................……………

所任职位:................................................................................................................................…………….

任职时间:...............................................................................................................................……………..

离职理由: ..........................................................................................................................………………..

现时职业: ..................................................................................................................................…………..

现时雇主商号名称:.....................................................................................................................…………..

现时雇主地址:....................................................……………......................................................................

现时月薪:...................................................................................................................................…………..

服务时间:.................................................................................................................................……………

个人专长:……………………......................................................................................................................

申请人签名:..................................................................................................................……………………

Học tiếng trung Hải Phòng

Học tiếng trung Hải Phòng

2. Đơn xin việc dịch sang tiếng Việt

越南社会主义共和国

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

独立- 自由- 幸福

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

职业申请书
ĐƠN XIN VIỆC

本人为: Tôi tên là: …………………........................................................................................................................................

省/ 市县/ 郡人: Người Tỉnh/Thành – Huyện/quận:………………….

生于: Sinh năm: …………………………..

身份证号码: 于由省/ 市公安厅发给. Số CMND: Nơi cấp:……………………

现住地址: Địa chỉ thường trú………………………….

文化程度: Trình độ văn hóa……………………….

外文程度: Trình độ ngoại ngữ………………………

专门技术( 或特长): Kỹ năng chuyên môn (hoặc sở trường)………………………

电脑操作: Trình độ tin học………………………..

体康: Thể trạng (tình trạng sức khỏe)……………………

现在, 失业蒙贵公司/ 企业取录与安置工作, 尚能接纳本人保证实现贵公司/ 企业所交予之任务, 并在期限内完成其工作, 且严正执行政府现行之主张政策和公司/ 企业内的规则与纪律.

Hiện tại đang thất nghiệp mong quý công ty / doanh nghiệp tuyển chọn và bố trí công việc, hi vọng có thể được thu nhận, tôi cam đoan với quý công ty/doanh nghiệp hoàn thành đúng hạn công việc mà quý công ty giao cho, và chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc và kỷ luật của công ty/ doanh nghiệp cũng như các chủ trương, chính sách hiện hành của chính phủ. Tôi đã theo học tiếng trung nhiều năm

乞予取录谨呈: Xin trình tuyển chọn:…………………..

贵公司/ 企业经理 quản lý quý công ty/ doanh nghiệp……………………..

申请人: Người ứng tuyển:……………..

年月日: Ngày tháng năm………………

履历表: Sơ yếu lý lịch:…………..

越文姓名: Tên tiếng Việt………………

中文姓名: Tên tiếng Trung……………..

出生日期 : Ngày sinh……………….

出生地点: Nơi sinh……………….

婚姻情况 : Tình trạng hôn nhân……………

联络号码 : Số liên lạc………………………..

身份证号码: Số chứng minh thư nhân dân…………………

所申请的职位: Vị trí ứng tuyển………………

希望待遇 : Đãi ngộ kỳ vọng………………..

现实地址 : 河内市中敬 123 号Địa điểm hiện tại: ……………………………………

学力: Trình độ………………..

学校名称 : Tên trường……………..

就读时间 : Thời gian học…………………………………………

自 2000年至 2005 年 từ năm 2000 đến năm 2005

程度及文凭名称 : 大学毕业证 Tên văn bằng và trình độ: Bằng tốt nghiệp đại học……………..

语言或方言 : 英文及中文 Ngôn ngữ hoặc phương ngữ: Anh văn và Trung văn…………….

能讲的语言或方言 : Ngôn ngữ hoặc phương ngữ có thể nói……………

能写的文字 : Ngôn ngữ có thể viết…………..

以往就业详情 Chi tiết công việc trước kia…………..

商号名称: Tên công ty (cửa hàng)……………

所任职位: Vị trí đã đảm nhận…………….

任职时间: Thời gian đảm nhận……………..

离职理由: Lý do rời bỏ………………..

现时职业: Chuyên ngành hiện tại…………..

现时雇主商号名称: Tên của hàng (nơi thuê việc) hiện tại…………..

现时雇主地址: Địa chỉ(nơi thuê việc) hiện tại……………

现时月薪: Lương tháng hiện tại…………..

服务时间: Thời gian phục vụ……………

个人专长: Sở trường cá nhân…………………….

申请人签名: Chữ ký người xin việc……………………

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

Cách viết đơn xin việc bằng tiếng Trung

-----------------------------------------------------------------------

Bạn tìm đến những trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín, với nhiều phương pháp mới cho học viên làm chủ tiếng Trung của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trung tâm tiếng Trung Hải Phòng

Mọi thông tin đăng ký xin liên hệ địa chỉ

Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng

 

Địa chỉ:

Hệ thống đào tạo tiếng Trung ở Hải Phòng

Trụ sở: 94 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

MST: 0201636998 – Email: http://tomatoonline.edu.vn/ - Web Học Ofline: http://ngoaingutomato.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamngoainguhaiphongtomato/

Điện thoại: 022 5657 2222 – 0225 628 0123 – Hotline: (Zalo) 0772 334 886) – 0964 299 222 Ms. Trang

Cơ Sở Quán Nam:65 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng(Đối diện khách sạn sinh viên ĐH Dân Lập)

Trụ sở: 94 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Cơ Sở Kiến An: 148 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng ( Đối diện cổng trường ĐH Hải Phòng) - 0225 3541288

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học