Luyện đọc tiếng Trung (P22)

Cỡ chữ
Mục lục

Một câu chuyện giữa con người và động vật sẽ là nội dung tiếp theo trong seri luyện đọc hiểu tiếng Trung dài kỳ của trung tâm ngoại ngữ Tomato. Cùng tìm hiểu nhé.

人和狗

一个人带着他的小狗坐船,小狗突然掉到海里去了,这个人很着急,请船长停船,把小狗救上来。

船长不愿意,他说:“如果是人,我们一定要救,可是狗不像人那样重要,我不能因因一只狗停船,那样会耽误大家的时间。”

听了船长的话,这个爱狗的人想了想,一下子就跳进海里去了,而且大叫:“救命!救命!”船长只好停船,把这个人和小狗一起救上来了。

生词 từ mới

jiù cứu

愿意yuànyì tình nguyện, muốn

重要zhòngyào quan trọng

耽误dānwu làm chậm chễ, làm lỡ

救命 jiù mìng cứu mạng

练习

  • 根据课文内容判断正误

1小狗从船上掉进海里了。                                                 ()

2这个人叫船长停船,可是船长没有听见。                   ()

3这个人想了一会儿是因为他也听不懂船长的话。      ()

4最后,船长把这个人和小狗都救上来。                       ()

5这篇文章的主要意思是说狗很重要。                            ()

  • 请复述这篇课文

Đáp án

1v                 2x               3x               4v               5x

Xem thêm Khoá học tiếng Trung cấp tốc tại Hải Phòng

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học