6 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KÍNH NGỮ TIẾNG HÀN

Cỡ chữ
Mục lục

6 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KÍNH NGỮ TIẾNG HÀN

Là một quốc gia coi trọng lễ nghĩa, kính ngữ- một cách nói kính trọng đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp tiếng Hàn. Đây cũng được xem là chuẩn mực giao tiếp tại Hàn Quốc. Cùng trung tâm ngoại ngữ Tomato tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kính ngữ tiếng Hàn.

1 Khái niệm kính ngữ trong tiếng Hàn

Kính ngữ là một đặc điểm nổi bật trong ngôn ngữ của người phương Đông nói chung và người Hàn Quốc nói riêng. Kính ngữ là một cách thể hiện sự tôn trọng và tôn kính đối với đối phương, được đặc biệt sử dụng cho người lớn tuổi, người có địa vị cao hơn.

2 Vì sao phải dùng kính ngữ trong tiếng Hàn

Việc sử dụng kính ngữ trong đời sống sẽ giúp người đối diện cảm thấy được tôn trọng hơn. Sử dụng kính ngữ cũng giúp chúng ta có thiện cảm hơn trong mắt người khác. Vì thế, kính ngữ được xem như là điều cơ bản cần biết trong quá trình giao tiếp.

Người Hàn Quốc rất coi trọng lễ nghi, phép tắc xã giao

 

3 Từ vựng kính ngữ cơ bản trong tiếng Hàn

Từ loại         Dạng thường      Dạng kính ngữ   Nghĩa

Danh từ                      진지                  Cơm

                 말씀                  Lời nói

                                         Nhà

                 약술                    Rượu

이름            성함                  Tên

나이            연세 Tuổi

                 병환 Bệnh

생일            생신 Sinh nhật

노인             어르신       Người già

(다른 사람의) 남편      부군 Chồng (của người khác)

(다른 사람의) 아내      부인 Vợ (của người khác)

Động từ                 있다           계시다       Có

없다             계시다 Không có

주다             드리다       Đưa, cho

먹다/마시다         드시다       Ăn / Uống

묻다             여쭈다/여쭙다  Hỏi

보다            뵙다 Gặp

자다             주무시다  Ngủ

죽다             돌아가시다        Chết

데리다         모시다       Mời, dẫn theo

아프다         편찮으시다        Đau

Tiểu từ                   /          께서

/  께서는      

에게/한테       

에게서/한테서    께서

Hậu tố                                  Ngài, vị

Đại từ                              사람      Người

4 Cấu trúc câu kính ngữ tiếng Hàn

Bước 1: Thay đổi đại từ hoặc thay đổi trợ từ chủ ngữ vào sau đối tượng được tôn kính sao cho phù hợp (nếu có)

 • 사람은 그분은 (Người đó)
 • 할머니는 할머니께서는 (Bà)

Bước 2: Thay đổi tân ngữ theo bảng trên (nếu có)

 • 진지 (cơm)

Bước 3:

Trường hợp 1: Nếu câu có các động từ hoặc tính từ như trên bảng thì thay đổi theo bảng phía trên.

 • 먹다 드시다 (ăn)

Trường hợp 2: Nếu câu không có các động từ hoặc tính từ như trên bảng thì thêm vĩ tố “()” vào động từ hoặc tính từ đó.

 • Thêm “” nếu động từ kết thúc là một nguyên âm
  • 일하다 일하시다 (làm việc)
  • 가다가시다 (đi)
 • Thêm “으시” nếu động từ kết thúc là một phụ âm.
  • 읽다 읽으시다 (đọc)
  • 먹다 먹으시다 (ăn)
 • Động từ hoặc tính từ có phụ âm “” thì bỏ “” và thêm “
  • 만들다 만드시다 (tạo ra)

Bước 4: Chia động từ hoặc tính từ sau khi thực hiện làm bước 3

 • Cách chia thì cho động từ hoặc tính từ gắn “()” ở dạng câu trần thuật “//여요” và “/습니다”.

Thì      //여요          /습니다

Hiện tại        ()세요/세요    ()십니다/십니다

Quá khứ      ()셨어요/셨어요     ()셨습니다/셨습니다

Tương lai     () 거예요/ 거예요    () 겁니다/ 겁니다

ước 5: Sau khi hoàn thành 4 bước trên, ta sẽ ghép lại thành một câu kính ngữ hoàn chỉnh.

Ví dụ: Bà đang ăn cơm (Sử dụng câu kính ngữ)

 • 할머니가 밥을 먹고 있습니다. (X)

할머니께서 진지를 드시고 계십니다. (O)

Ví dụ: Người đó đọc báo (Sử dụng câu kính ngữ)

 • 사람은 신문을 읽습니다 (X)

분은 신문을 읽으십니다. (O)

5 Cách sử dụng câu kính ngữ tiếng Hàn

Kính ngữ tiếng Hàn được chia làm 3 dạng: kính ngữ chủ thể (주체높임), kính ngữ khách thể (격체높임) và kính ngữ đối phương (상대높임).

1. Kính ngữ chủ thể

Đây là hình thức thể hiện sự tôn trọng và lòng tôn kính của người nói đối với chủ ngữ trong câu. Tùy theo vai vế của người nghe, người nói có thể sử dụng đuôi câu sao cho phù hợp.

할머니께서 많이 편찮으셔서 입원을 하셨어요. (Bà bị bệnh nặng nên đã nhập viện rồi)

어머니께서 꽃을 오셨습니다.  (Mẹ đã mua hoa về rồi ạ)

2. Kính ngữ khách thể

Đây là hình thức thể hiện sự tôn trọng và lòng tôn kính của người nói đối với tân ngữ (đối tượng chịu tác động của hành động). Tùy theo vai vế của người nghe, người nói có thể sử dụng đuôi câu sao cho phù hợp.

민호 씨는 선생님께 숙제를 여쭤 봤어요. (Bạn Minho đã hỏi giáo viên bài tập về nhà)

리사 씨는 할아버지께 모시고 갔습니다. (Bạn Lisa đã đưa ông nội đi rồi ạ).

3. Kính ngữ đối phương

Đây là hình thức thể hiện sự tôn trọng và lòng tôn kính của người nói đối với người nghe (đối phương). Thường sử dụng với các đuôi câu như:

Đuôi câu      Câu trần thuật     Câu nghi vấn      Câu mệnh lệnh   Câu đề nghị           Câu cảm thán

()/습니다      ()/습니까    ()십시오         ()ㅂ시다         ()군요

발표를 들어 주셔서 감사합니다. (Cảm ơn vì đã lắng nghe bài phát biểu của tôi)

저를 도와 주십시오. (Xin hãy giúp đỡ tôi)

6 Những điều cần lưu ý khi sử dụng kính ngữ tiếng Hàn

(1) Kính ngữ chỉ được dùng dựa trên sự chủ quan của người nói. Và không dùng kính ngữ trong công văn, báo cáo hay cuộc họp, hội nghị nhằm đảm bảo tính khách quan.

Ví dụ: 요즘 경제 위기 때문에 많은 사람들은 어려움을 꺾고 있습니다. (Dạo gần đây, nhiều người đang gặp khó khăn vì khủng hoảng kinh tế)

 • Chủ ngữ: nhiều người (khách quan) → Không sử dụng kính ngữ chủ thể.
 • Sử dụng kính ngữ đối phương (người nghe) nên dùng đuôi câu “/습니다”.

(2) Không được sử dụng kính ngữ với chính bản thân (ngôi thứ nhất).

Ví dụ: 저는 열심히 공부하겠습니다. (Tôi sẽ học hành chăm chỉ)

 • 저는 열심히 공부하시겠습니다. (X)
 • Chủ ngữ: tôi (ngôi thứ nhất) → Không được sử dụng kính ngữ chủ thể.
 • Sử dụng kính ngữ đối phương (người nghe) nên dùng đuôi câu “/습니다”.

(3) Kính ngữ chủ thể không dùng với sự vật, hiện tượng, chỉ dùng với danh từ chỉ người.

Ví dụ: Cà phê đã ra rồi. (커피는 나왔습니다)

 • 커피는 나오셨습니다. (X)
 • Chủ ngữ: cà phê (sự vật) → Không dùng kính ngữ chủ thể.
 • Sử dụng kính ngữ đối phương (người nghe) nên dùng đuôi câu “/습니다”.

(4) Trong kính ngữ chủ thể và kính ngữ khách thể, người nói có thể linh hoạt sử dụng đuôi câu. Tùy theo vai vế, địa vị của người nghe, người nói có thể sử dụng đuôi câu khác nhau trong những trường hợp khác nhau.

Ví dụ: Bà bị bệnh nặng nên đã nhập viện.

 • (Nói với bạn bè) 할머니께서 많이 편찮으셔서 입원을 하셨어요.
 • (Nói với bố mẹ) 할머니께서 많이 편찮으셔서 입원을 하셨습니다.

(5) Trong kính ngữ chủ thể, nếu chủ ngữ có địa vị, vai vế thấp hơn người nghe thì không dùng kính ngữ.

Ví dụ: 어머니가 집에 왔습니다. (Nói với ông bà) Mẹ cháu đã về nhà rồi ạ

 • Người nghe (ông bà) có vai vế lớn hơn chủ ngữ (bố mẹ) → Không dùng kính ngữ chủ thể.
 • Sử dụng kính ngữ đối phương (người nghe) nên dùng đuôi câu “/습니다”.

Hi vọng với bài viết trên, các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về kính ngữ trong tiếng Hàn để không sử dụng sai trong giao tiếp thực tế. Tìm hiểu thêm các khóa học tiếng Hàn chất lượng của trung tâm ngoại ngữ Tomato tại đây.

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học