50 cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất (P1)

Cỡ chữ
Mục lục

Trong bài viết hôm nay, trung tâm ngoại ngữ Tomato sẽ tổng hợp 50 cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng nhất để các bạn học viên tiện theo dõi và không bị nhầm lẫn khi sử dụng.

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất hàng ngày

1. N + 입니다 : Là

 • Đuôi câu định nghĩa, đứng sau danh từ định nghĩa nhằm giải thích cho chủ ngữ
 • Đuôi câu này có nghĩa là “Là”
 • Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong tiếng Hàn
 • Ví dụ:
  • 저는 학생입니다 -> Tôi là học sinh
  • 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất hàng ngày

2. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

 • Đứng sau danh từ đóng vai trò tân ngữ trong câu, là đối tượng (người, vật, con vật…) bị chủ ngữ tác động lên.
 • Ví dụ:
  • 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn cơm
  • 엄마가 김치를 사요 > Mẹ tôi mua Kimchi

3. N + 은/는 -> S

 • Trợ từ chủ ngữ đứng sau danh từ, biến danh từ thành chủ ngữ trong câu
 • Danh từ có phụ âm cuối + 은, danh từ không có phụ âm cuối + 는
 • Nhấn mạnh vào phần vị ngữ
 • Ví dụ:
  • 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh
  • 밥은 맛있어요 > Cơm thì ngon

4. N + 입니까? : Có phải là ….? 

 • Đuôi câu nghi vấn của 입니다
 • Đuôi câu này có nghĩa là “Có phải là…”
 • Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong tiếng Hàn
 • Ví dụ:
  • 당신은 학생입니까? -> Bạn có phải là học sinh không?
  • 민수 씨는 한국 사람입니까? > Bạn Minsu có phải là người Hàn Quốc không?

5. N + 이/가 -> S : Tiểu từ chủ ngữ

 • Tiểu chủ ngữ đứng sau danh từ, biến danh từ thành chủ ngữ trong câu, tương tự 은/는
 • Danh từ có phụ âm cuối + 이, danh từ không có phụ âm cuối + 가
 • Nhấn mạnh vào phần chủ ngữ
 • Ví dụ:
  • 제가 학생입니다 > Tôi là học sinh
  • 이 집이 크네요 > Căn nhà to quá

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất trong giao tiếp

6. N + 예요/이에요: Là 

 • Đuôi câu định nghĩa, đứng sau danh từ định nghĩa nhằm giải thích cho chủ ngữ
 • Đuôi câu này có nghĩa là “Là”
 • Là đuôi câu kính ngữ thân thiện trong tiếng Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다
 • Ví dụ:
  • 저는 학생이에요-> Tôi là học sinh
  • 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

7. N + 이/가 아닙니다: Không phải là

 • Đuôi câu phủ định, đứng sau danh từ nhằm phủ định chủ ngữ
 • Đuôi câu này có nghĩa là “Không phải là”
 • Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong tiếng Hàn, là dạng phủ định của 입니다
 • Ví dụ:
  • 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi không phải là người Việt Nam
  • 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > Người này không phải là bạn của tôi

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất trong giao tiếp

8. N + 이/가 아니에요 : Không phải là

 • Đuôi câu phủ định, đứng sau danh từ nhằm phủ định chủ ngữ
 • Đuôi câu này có nghĩa là “Không phải là”
 • Là đuôi câu kính ngữ thân thiện trong tiếng Hàn, là dạng phủ định của 예요/이에요
 • Ví dụ:
  • 이것은 책이 아니에요 > Cái này không phải quyển sách
  • 저 분은 우리 교수가 아니에요  > Vị đó không phải giáo sư của chúng tôi

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

 • Liên từ nối giữa 2 danh từ, để thể hiện sự bổ sung
 • Được dịch là “Và”
 • Còn có nghĩa là “với” khi sử dụng trong cấu trúc (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào đó + 하고/와/과 + Động từ)
 • Ví dụ:
  • 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi ăn cơm và thịt
  • 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi đi học với bạn tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

 • Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch sự nhất cho động từ/tính từ
 • Động/tính từ có phụ âm cuối + 습니다
 • Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다
 • Ví dụ:
  • 저는 밥을 먹습니다 > Tôi ăn cơm
  • 지금 잡니다 > Bây giờ tôi ngữ
  • 날씨가 덥습니다> Thời tiết nóng
  • 이거는 너무 비쌉니다 > Cái này mắc quá

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất thường gặp

11. V/A + 아/어/여요

 • Chia đuôi kính ngữ thân thiện cho Động từ/tính từ
 • Mức độ kính ngữ thấp hơn 습니다/ㅂ니다
 • Đuôi câu này chia làm 3 trường hợp
  • Trường hợp 1: V/A + 아요
   • Động tính từ chứa nguyên âm 아 trước 다 và không có phụ âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요
    • 자다 + 요 > 자요
    • 비싸다 + 요 > 비싸요
   • Động tính từ chứa nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 아요
    • 받다 + 아요 > 받아요
    • 찾다 + 아요 > 찾아요
    • 오다 + 아요 > 오아요 > 와요
    • 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요
    • 속다 + 아요 > 속아요
  • Trường hợp 2: V/A + 어요
   • Tất cả động tính từ không chứa nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 어요
    • 먹다 + 어요 > 먹어요
    • 읽다 + 어요 > 읽어요
    • 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요
  • Trường hợp 3: V/A + 여요
   • Tất cả động tính từ kết thúc bằng 하다 chia với 어요 và biến đổi thành 해요
    • 사랑하다 + 여요 > 사랑해요
    • 공부하다 + 여요 > 공부해요
   • Chú ý: Các động tính từ chứa nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ chia với 요
    • 서다 > 서요
    • 지내다 > 지내요
    • 빼다 > 빼요

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất thường gặp

12. N + 에서: Ở, tại, từ

 • Trợ từ 에서 đứng sau động từ chỉ nơi chốn
 • N + 에서 được dùng trong 2 ngữ cảnh
 • Được dịch là “Ở” khi câu kết thúc bằng động từ hành động (không phải động từ di chuyển) như ăn, uống, tập thể dục… để diễn tả nơi mà hành động diễn ra
 • Ví dụ:
  • 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn cơm ở nhà
  • 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi đọc sách ở thư viện
 • Được dịch là “Từ” khi câu kết thúc bằng hành động di chuyển như xuất phát, đến từ, lấy ra…, để diễn tả nơi mà hành động xuất phát
  • 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi đến từ Việt Nam
  • 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > Xe bus này xuất phát từ trạm xe bus chợ Bến Thành

13. N + 에: Đến, Ở, Vào

 • Trợ từ 에 đứng sau danh từ chỉ nơi chốn
 • N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh
 • Được dịch là “Đến” khi câu kết thúc bằng động từ chỉ sự di chuyển như đi, đến, đặt… để diễn tả nơi mà hành động hướng đến
 • Được dịch là “ở” khi câu kết thúc bằng động từ chỉ sự tồn tại 있다/없다 (ở, không ở/ có, không có)
  • 학교에 가요-> Tôi đi đến trường
  • 집에 있어요-> Tôi ở nhà
 • Trợ từ 에 đứng sau danh từ chỉ thời gian
 • Được dịch và “Vào” (thời gian nào đó)
  • 월요일에 > Vào thứ 2
  • 한 시에 > Vào lúc 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

 • Ngữ pháp phủ định động từ/tính từ trong tiếng Hàn
 • Được dịch là không
 • Được sử dụng đa số trong văn nói
 • Ví dụ:
  • 오늘 학교에 안 가요 > Hôm nay tôi không đi đến trường
  • 날씨가 안 추워요> Thời tiết không lạnh
 • Chú ý: Động từ kết thúc bằng gốc 하다 , 안 đứng trước 하다
  • 엄마가 요리 안 해요> Mẹ tôi không nấu ăn

15. V/A + 지 않다: Không

 • Ngữ pháp phủ định động từ/tính từ trong tiếng Hàn
 • Được dịch là không
 • Tương tự ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này thường được sử dụng đa số trong văn viết
 • Ví dụ:
  • 이걸 사지 않아요 > Tôi không mua cái này
  • 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn này không cay

Cấu trúc tiếng Hàn thông dụng nhất trong đời sống

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, không có

 • Ngữ pháp sở hữu
 • 있다/없다 đứng sau danh từ chỉ người, vật… mà chủ ngữ sở hữu
 • Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không có (없다)” gì đó
 • Ví dụ:
  • 저는 돈이 있어요 > tôi có tiền
  • 저는 차가 없어요 > tôi không có xe

17. N + 에 있다/없다: Ở, không ở

 • Ngữ pháp chỉ sự tồn tại
 • Được dịch là “ở”
 • Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không có (없다)” gì đó
 • Ví dụ:
  • 제 집이 호치민 시에 있어요 -> Nhà tôi ở TPHCM
  • 제 친구가 집에 없어요 -> Bạn tôi không có (ở) nhà

18. Nơi chốn + vị trí + 에 있다/없다

 • Ngữ pháp chỉ sự tồn tại
 • Được dịch là “ở”
 • Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không có (없다)” gì đó
 • Các danh từ vị trí : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: Bên phải, 왼쪽 : bên trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: bên cạnh, 근처  : gần
 • Ví dụ:
  • 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách ở trên bàn
  • 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > Nhà tôi ở sau bệnh viện
  • 린 씨가 화 씨 오른쪽에 있어요 > Linh ở bên phải Hoa

19. V/A + 고: Và

 • Ngữ pháp nối giữa 2 động từ hoặc tính từ với nhau diễn tả vế sau bổ sung cho vế trước
 • Được dịch là “Và”
 • Ví dụ:
  • 책을 읽고 자요 > Tôi đọc sách và ngủ
  • 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn ngày ngon và hơi cay

20. V/A + 았/었/였다: Đã

 • Ngữ pháp thì quá khứ
 • Được dịch là “đã”
 • Chia với động từ/tính từ
 • Ví dụ:
  • 학교에 갔어요> Tôi đã đi đến trường
  • 책을 읽었어요> Tôi đã đọc sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

 • Đuôi câu cầu khiến, yêu cầu người nghe làm việc gì một cách lịch sự
 • Được dịch là “Hãy”
 • Ví dụ:
  • 열심히 공부하세요 > Hãy học hành chăm chỉ
  • 책을 많이 읽으세요 > Hãy đọc nhiều sách vào

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

 • Đuôi cầu rủ rê một cách lịch sự, mong muốn người đối diện cùng làm việc gì đó
 • Được dịch là “…thôi”, “…nha”
 • Ví dụ:
  • 학교에 같이 갑시다 > Chúng ta cùng đi dến trường nha
  • 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng ăn món Hàn nhé !

23. N + 도: Cũng

 • 도 đứng sau danh từ
 • Ngữ pháp này được dịch là “Cũng”
 • 도 có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를
 • Ví dụ:
  • 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tiếng Hàn
  • 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh và cũng uống cà phê nữa
  • 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ 2 tôi cũng học Taekwondo nữa

24. N + 만: Chỉ

 • 만 đứng sau danh từ
 • Ngữ pháp này được dịch là “Chỉ”
 • 만 có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를
 • Ví dụ:
  • 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ có Hoa là người VN
  • 오늘 빵만 먹어요 > Hôm nay tôi chỉ ăn bánh mì thôi

25. V/A + 지만: Nhưng, nhưng mà

 • 지만 đứng sau động từ/tính từ diễn tả sự đối lập giữa 2 vế
 • Ngữ pháp này được là “nhưng”
 • Ví dụ:
  • 한국어가 어렵지만 재미있어요-> Tiếng Hàn khó nhưng thú vị
  • 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > Hôm nay tôi có lớp học nhưng mày mai tôi không có

Học tiếng Hàn cùng Tomato

Còn rất nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn nữa đang chờ các bạn khám phá, cùng tìm hiểu trong các bài viết tiếp theo của Trung tâm ngoại ngữ Tomato. Theo dõi thêm các khóa học tiếng Hàn chất lượng của Tomato để đạt những mục tiêu mới trong hành trình chinh phục tiếng Hàn.
Nếu bạn đang quan tâm các khóa học tiếng Hàn từ sơ cấp đến cao cấp, hãy để Tomato đồng hành với bạn. Tomato cung cấp các khóa học offline và online, sử dụng giáo trình tiêu chuẩn và chất lượng đào tạo cao. Tham khảo các khóa học của Tomato tại đây.


Mọi chi tiết xin liên hệ: ngoaingutomato.edu.vn

Tel: 0225.628.0123 | 0225.657.2222 
Hotline: 0964 299 222

Tin tức mới nhất
Liên kết
0328281281
zalo icon
Đăng ký học